Avrupa Konseyi, Türk azınlık dernekleri davaları konusunda Yunanistan’ı denetledi
07-12-2017
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan’ın azınlık dernekleriyle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulayıp uygulamadığını denetledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan kararların uygulanmasını denetlemekle yükümlü olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yunanistan’la ilgili toplantısını 5 – 7 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, İskeçe Türk Birliği, Rodop ili Türk Kadınları Kültür Derneği ve Evros ili Azınlık Gençleri Derneği’nin AİHM kararlarının Yunanistan tarafından uygulamaya konmamasını bir kez daha ele aldı. Bakanlar Komitesi, konunun bir sonraki toplantıda yeniden ele alınmasını kararlaştırdı. Bakanlar Komitesi, geçtiğimiz aylarda mecliste kabul edilen ve AİHM kararlarının Yunanistan’da uygulanmasına olanak veren yasayı dikkate aldığını ve süreci takip edeceğini açıkladı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, sözkonusu dernek kararlarıyla ilgili süreç hakkında Yunanistan’ı düzenli olarak bilgi vermeye zorluyor. Bunun dışında geçtiğimiz aylarda mecliste yapılan büyük tartışmalardan sonra kabul edilen yasanın yürürlüğe girmesinden sonra yerel mahkemelerin alacağı kararlar hakkında da Yunanistan’ın Bakanlar Komitesi’ne bilgi vermesi talep edildi.

Yunanistan’ın AİHM’den çıkan kararların uygulanıp uygulanmadığını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yunanistan’ı, yukarıda belirtilen yasanın kabulünden sonra Trakya'daki derneklerin tesciline ilişkin yerel mahkemelerin içtihadındaki olası değişiklik hakkında daha fazla bilgi sunmaya davet etti.

Bakanlar Komitesi Yunanistan’la ilgili toplantısında Yunan meclisinde Kabul edilen yasa uyarınca tekrar açılmış davalarda bir karar verildiğinde veya yeniden dava açılması talebinde bulunma süresinin dolduğunda ve başvuranlar tarafından böyle bir talep olmadığı takdirde Komitenin haberdar edilmesinden sonra bu davaların değerlendirilmesine devam edilmesine karar verildi.

Son olarak Bakanlar Komitesi, İskeçe Türk Birliği ve diğer azınlık derneklerinin davalarında dile getirilen aynı gerekçelerle İskeçe ili Türk Kadınları Kültür Derneği’nin kaydının reddedildiğini üzülerek not ettiğini ifade etti.

Kaynak: Gündem
Ekleyen: OA
Sayı: 1041
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
[email protected]