“Azınlık olmadan, azınlıkla ilgili kararlar alınacağı için kongreye katılmıyoruz”
12-03-2018
Batı Trakya’daki azınlık ilkokullarında görev yapan öğretmenlerin oluşturduğu Rodop – Evros SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği ile İskeçe ili SÖPA Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenleri, Yunanistan Eğitimcileri Federasyonu tarafndan Gümülcine’de düzenlenen Batı Trakya’daki azınlığın eğitimiyle ilgili kongreye katılmama kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak iki dernek tarafından yapılan ortak açıklamada azınlık olmadan, azınlık için kararların alınacağı kongreye katılmama alındığı bildirildi. İki dernek başkanı Salih Ahmet ve Nurettin Kıyıcı imzasıyla yayınlanan açıklamada Yunanistan Eğitimciler Federasyonu’nun Gümülcine’de düzenlediği “Azınlığın Eğitimi ve Trakya’da Çoğunluk ile Azınlığın Ortak Yaşam Ortamında Çağdaş Eğitim İhtiyaçları ve Hakların Okulu” konulu kongreye katılmama kararı alındığı ifade edildi. açıklamada, azınlık eğitimiyle doğrudan ilgili olan dernekler olarak kongre hakkında kendilerine gereken bilgilendirmenin yapılmadığı vurgulandı. Bunun yanısıra derneklerin resmi olarak kongre için davet almadığı, kongrenin hazırlanma sürecinde katkı yapmaları istenmediği, kongrede yer almalarının kendilerinden talep edilmediği ve azınlık eğitmiyle doğrudan ilgili olmalarına rağmen kongrenin hazırlanması sürecinde de görüşlerine başvurdulmadığı belirtildi.

İki dernek tarafından yayınlanan ortak açıklamanın son kısmında azınlık için yapılacak bir kongrede, azınlık olmadan kararlar alınacağından ötürü bu kongreye katılmama kararı alındığı ifade edildi.


Kaynak: GÜNDEM
Ekleyen: OA
Sayı: 1055
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
[email protected]