Bölüm resmileşti, tepkiler sürüyor...
17-02-2017
Azınlık eğitimiyle ilgili maddeleri içeren yasa tasarısı, 9 Şubat Perşembe gecesi meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenlemeye göre, azınlık okullarında görev yapacak Türkçe öğretmenleri Selanik’teki Azınlık Eğitimi Bölümü’nden mezun olacak. Dedeağaç’taki “Didaskalio” ise iptal edildi.

Geçtiğimiz günlerde mecliste kabul edilen yasa tasarısını, dört azınlık milletvekili GÜNDEM’e değerlendirdi.

AZINLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESMİLEŞTİ, “DİDASKALİO” İPTAL EDİLDİ

Tasarıyla, Batı Trakya’daki azınlık ilkokullarında görev yapacak Türkçe öğretmenlerinin eğitileceği Selanik Aristotelio Üniversitesi bünyesindeki “Azınlık Eğitimi Bölümü” resmileşmiş oldu. Aynı zamanda, Batı Trakya Türk azınlığının tepki gösterdiği, 2014 yılında Andonis Samaras hükümeti döneminde kabul edilen ve azınlık okullarında Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesinin planlandığı Dedeağaç’taki “Didaskalio” (eğitim bölümü) da iptal edildi.

DENKLİK VE EĞİTİM SEMİNERLERİ TRAKYA DİMOKRİTOS ÜNİVERSİTESİ’NİN SORUMLULUĞUNDA OLACAK

Meclis genel kurulunda görüşüldükten sonra oylanan tasarıya SİRİZA, KKE, PASOK, POTAMİ ve ANEL partileri destek verirken, YDP, Altın Şafak ve Merkez Birliği partileri ret oyu kullandı.

Yasa tasarısının görüşüldüğü sırada PASOK partisi meclis grubu, SÖPA mezunlarının denklik sınavı ile azınlık okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik eğitim seminerlerinin Trakya Dimokritos Üniversitesi tarafından verilmesinin yasaya dahil edilmesini önerdi. Bu öneri, Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu tarafından kabul edildi.

Buna göre; Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarında Türkçe öğretmenleri Selanik Aristotelio bünyesindeki Azınlık Eğitimi Bölümü’nde eğitilecek. Okullarda halihazırda görev yapan SÖPA mezunlarının denklik sınavı ve azınlık okullarındaki öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri Trakya Dimokritos Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından verilecek.

Bunun yanı sıra mecliste kabul edilen yasada, azınlık okullarında görev yapacak Türkçe öğretmenleri için ayrı bir memuriyet kategorisinin oluşturulması karara bağlandı. Söz konusu kategoriye azınlık okullarında görev yapan SÖPA mezunları ile Selanik Aristotelio Üniversitesi Azınlık Eğitimi Bölümü’nden mezun olan öğretmenler dahil olacak.

AZINLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Selanik Aristotelio Üniversitesi İlköğretim Pedagoji Fakültesi bünyesinde 2011 yılında oluşturulan, ancak bugüne kadar resmileştirilmeyen “Azınlık Eğitimi Bölümü”nde Batı Trakya’daki azınlık mensubu öğrenciler için ek kontenjan ayrılacak. Bölüme, ülkede eğitim gören herkes girebilecek. Ancak, azınlık mensubu öğrenciler, azınlık eğitimiyle ilgili derslerin tümünü zorunlu olarak alacak. Azınlık ilkokullarında Türkçe öğretmeni olarak görev yapacak öğretmenler ise bu bölümden mezun olan azınlık mensupları olacak. Bölümü kazanan azınlık mensubu öğrenciler başka bölüme geçiş yapma hakkına sahip olmayacak.

AZINLIK MİLLETVEKİLLERİ NE DEDİ?

Azınlık eğitimiyle ilgili yasa tasarısının kabul edilmesine ilişkin gelişmeleri dört azınlık milletvekili değerlendirdi.

HÜSEYİN ZEYBEK:
“AZINLIĞIN HAKLI TALEBİ GERÇEKLEŞMİŞ OLDU”


İskeçe SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek, sözkonusu düzenlemeyle azınlığın haklı talebinin gerçekleşmiş olduğunu söyledi. Azınlık okullarına Türkçe öğretmeni yetiştiren SÖPA’nın kapasitesi ve kalitesinin yetersiz olduğunu hatırlatan Zeybek, 2011 – 2012 eğitim döneminde Selanik Aristotelio Üniversitesi’nde Azınlık Eğitimi Bölümü’nün açıldığını anlattı. Zeybek şöyle devam etti: “Doğru adımlarla açılan bir bölümdü. Türkiye’den Çanakkale Üniversitesi’nden öğretim üyeleri geldi. Ancak bu bölüm nedense resmileştirilmedi. Bu bölümü kuranlar, bölümle alakalı gerekli hukuki girişimleri yapmadı. 2014 yılında hazırlanan bir yasa tasarısı ile Selanik’teki Azınlık Eğitimi Bölümü’nün kapatılması ve onun yerine Dedeağaç’ta ‘Didaskalio’ dedikleri bir şeyi getirdiler. Peki Didaskalio neydi? Burası iki yıllık bir bölüm olacaktı. Ülke genelinde herhangi bir eğitim fakültesinden mezun olan azınlık mensubu gençler, azınlık okulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapmak istiyorsa, bu Didaskalio’ya girecek, iki yıl süreyle orada eğitim görecek ve buradan da mezun olduktan sonra azınlık okulunda görev yapma hakkına sahip olacaktı. Azınlık Didaskalio’ya karşı çıktı, istemedi. Hatta bu noktada şunu da hatırlatmak istiyorum. Ahmet Hacıosman milletvekili olduğu dönemde kendi partisinden olan Eğitim Bakanı Loverdos’la meclis genel kurulunda bu düzenleme için tartışmıştı. Biz de Didaskalio’ya karşı çıktı. Azınlık dernekleri de karşı çıktı.”

“SİRİZA HÜKÜMETİ BİR BOŞLUĞU KAPATTI”

Azınlık okullarında eğitim verecek öğretmenlerin hem Türkçe’ye, hem Yunanca’ya çok iyi hakim olması gerektiğini söyleyen Zeybek, “Kabul edilen yasayla azınlık okulu için Türkçe öğretmeni yetiştirme görevi Selanik’teki Azınlık Eğitimi Bölümü’ne veriliyor. Ve bu bölüm artık resmileşiyor. Didaskalio da iptal edilmiş oluyor. Azınlığımızın haklı bir talebinin yerine geldiğini söylemek gerekir. SİRİZA hükümeti böylece önemli bir boşluğu doldurmuş ve bir yanlışı düzeltmiş oldu. Azınlık eğitimi adına sevindirici bir gelişme. PASOK partisi ise SÖPA mezunlarının denklikleri ile öğretmenlere verilecek seminerlerin Trakya Dimokritos Üniversitesi’nin sorumluluğunda olmasını önerdi. Bakan da bu öneriyi kabul etti.” dedi.

“BİZ AZINLIĞIN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİK”

Dedeağaç’taki “Didaskalio”nun iptal edilmesi nedeniyle gösterilen tepkilere de değinen Hüseyin Zeybek şunları kaydetti: “Bizim karşı çıktığımız nokta Didaskalio’ydu. Çünkü çok dezavantajları vardı. Şu anda büyük bir yaygara kopuyor. Bundan dolayı bizi de sorumlu tutuyorlar. Ancak Selanik’teki bölüm zaten beş yıldır eğitim veriyor. Yani yeni değil. 2011’den bu yana faaliyette. Biz bu bölümü resmileştirdik. Bunun yanı sıra biz azınlık toplumunun ve kurumlarının isteği ve talebi doğrultusunda hareket ettik. Azınlık Dedeağaç’taki Didaskalio’yu istemedi. Biz de bunun tercümanı olduk. Aslında Selanik’teki bölümün bilimsel yeterliliği ve bu konulardaki deneyimi çok üst seviyede. Bundan sonra Azınlık Eğitimi Bölümü’nün sağlıklı bir şekilde faaliyete geçmesini, daha önceden de öngörüldüğü gibi Türkiye’den bir üniversiteyle işbirliğine gitmesini ve okullarımız için en iyi şekilde eğitimci yetiştirmesini bekleyeceğiz. Yani pratikte bunun sonuçlarını bekleyeceğiz.”

İLHAN AHMET:
“AZINLIK DİDASKALİO’YU İSTEMEMİŞTİ”


SÖPA’nın kapanmasından sonra kalıcı bir çözüm getirilmediğini vurgulayan Rodop ili PASOK milletvekili İlhan Ahmet, azınlığın SÖPA’nın bir dizi nedenden dolayı kapatılmasını istediğini hatırlattı.

İlhan Ahmet şöyle konuştu: “Bugüne nasıl geldik, bunu hatırlatmamız gerekiyor. SÖPA’nın kapatılmasından bir süre sonra Selanik’te Azınlık Eğitimi Bölümü açıldı. Öğrenci aldı, ancak bölüm resmileştirilmedi. Bu ara dönemde Samaras – Venizelos koalisyonunda 2014 yılında bir yasa kabul edildi. Azınlık okullarında öğretmenlik yapacak olanlar ilk önce Yunanistan’da herhangi bir eğitim fakültesine girecek, buradan mezun olacak ve daha sonra da Dedeağaç’ta açılacak Didaskalio’da iki yıl okuyacaktı. Yani en azından altı sene eğitim görecekti. Sonra da azınlık okulunda öğretmen olma hakkını elde edeceklerdi. Tabii, bu kişilerin azınlık okulu değil de, devlet okulunda görev yapma hakkı da olacaktı. Fakat azınlık okulunda görev yapacak kişiler Didaskalio’ya da gitmek zorunda olacaktı. 2014’te kabul edilen yasa bunu öngörüyordu. Azınlık bu yasayı ve bu düzenlemeyi istemedi. Buna tepki gösterdik. Azınlık normal bir eğitim fakültesi istedi. Şimdi kabul edilen tasarı eski yasadan bazı maddeleri koruyor, fakat Dedeağaç’taki Didaskalio’yu kaldırıyor ve azınlık okullarına öğretmen yetiştirme görevini Selanik Üniversitesi’ne veriyor.”

“BAKAN TEKLİFİMİZİ KABUL ETTİ”

Yasa tasarısının görüşüldüğü sırada PASOK Partisi olarak bir öneride bulunduklarını kaydeden Ahmet, “PASOK olarak SÖPA mezunlarının denkliklerinin ve eğitim seminerlerinin Trakya Dimokritos Üniversitesi’nin sorumluluğunda yapılmasını önerdik. Sayın bakan bu teklifi kabul etti.” dedi.

“HER YIL 5 – 10 OKUL KAPATILIRSA BU GENÇLER NEREDE GÖREV YAPACAK”

Yeni düzenlemenin sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Milletvekili İlhan Ahmet, “Şimdi bunun pratikteki uygulamalarını göreceğiz. Ben İlhan Ahmet olarak Selanik’teki Azınlık Eğitimi Bölümü’nden mezun olacak gençlerimizin çalışma haklarının en geniş şekilde garanti altına alınmasından yanayım. Bir de tabii ki azınlık okullarının desteklenmesi gerekiyor. Her yıl 5 – 10 okul kapatılırsa, o zaman bu bölümden mezun olan gençler nerede çalışacak? Dolayısıyla artık azınlık okullarının kapatılması son bulmalıdır. Encümenlerin fikri alınmadan okullarımızın kapatılması azınlık eğitiminin yapısına ve hukuki sistemine aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

“AZINLIK MENSUBU ANAOKULU ÖĞRETMENLERİ ANAOKULLARINA ATANMALIDIR”

Yasa tasarısının görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada anaokulu konusuna da değindiğin hatırlatan İlhan Ahmet, azınlık mensubu anaokulu öğretmenlerinin görevlendirilmesini teklif ettiğini söyledi. Ahmet, “Azınlığımızdan çok sayıda anaokulu öğretmeni var. Bu öğretmenlerin bölgemizde faaliyet gösteren ve azınlık çocuklarının da gittiği anaokullarına tayin edilmesini önerdim. Böylece azınlık çocukları için de okula daha kolay uyum sağlama imkanı sağlanacak.” dedi.
Kabul edilen yasayla azınlık eğitimi adına bazı kazanımların elde edildiğini ifade eden İlhan Ahmet, “Önemli olan bundan sonraki uygulamadır. Bunun pratikteki uygulamalarını bekleyeceğiz. Tabii bunun takibini de yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA MUSTAFA:
“ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE BİR KURUMUN GEREKLİLİĞİ ORTAYA ÇIKTI”


Rodop ili SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa, SÖPA’nın kapatılmasından sonra azınlık okullarında görev yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için üniversite düzeyinde bir kurumun gerekliliğinin ortaya çıktığını vurguladı. Geçen hafta meclisten geçerek yasalaşan düzenleme sayesinde SÖPA sonrası dönemde ilk kez bir sistemin hayata geçirilmeye çalışıldığını anlatan Mustafa Mustafa, bunun eğitim adına sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

“DİDASKALİO YÖNTEM VE SÜRE BAKIMINDAN AKLIMIZA YATMAMIŞTI”

2014’te mecliste oylanan yasayla azınlık okullarında görev yapacak öğretmenlerin dört yıl normal fakülte, iki yıl da Dedeağaç’ta açılması planlanan Didaskalio olmak üzere toplam altı yıl eğitim görme zorunluluğunun ortaya çıktığını hatırlatan Milletvekili Mustafa sözlerine şöyle devam etti: “Bu sistem azınlığın içine sinmedi. Hem yöntem bakımından, hem de süre bakımından aklımıza yatmamıştı. Selanik Aristotelio Üniversitesi’nde oluşturulan Azınlık Eğitimi Bölümü’nün doğru bir tercih olduğuna inanıyoruz. Gerek üniversitenin akademik düzeydeki bilgi ve tecrübesi, gerekse söz konusu bölümün 2011 yılından beri faaliyette olması, bu görevin üstesinden geleceğini açıkça ortaya koymaktadır.”

“ÜNİVERSİTENİN TEPKİSİNİ HAKSIZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Trakya Dimokritos Üniversitesi’nin ve yerel bazı güçlerin Dedeağaç’taki “Didaskalio”nun kapatılmasına verdiği tepkilere de değinen Mustafa Mustafa, bunların haksız ve yersiz olduğunu söyledi. Mustafa, Trakya’daki tüm SİRİZA milletvekillerinin bu tepkilerle ilgili ortak bir açıklama yayımladıklarını sözlerine ekledi.

Mustafa Mustafa, “Biz bu tepkilerin gerçekten haksız ve abartılı olduğuna inanıyoruz. Biz üniversiteden toplumumuzu ilgilendiren diğer konularda ve sorunlarda da tavır almasını bekliyoruz. Hukuki konularda, toplumsal konularda, bölgeyi ilgilendiren tarım konularında da tavır almasını bekliyoruz. Geçmişte de birçok uygulamalar vardı. Ayrımcılıklar vardı, haksızlıklar vardı, 19. madde vardı. Tüm bu konularda üniversitenin tavır almasını beklerdik. Şu anda Yunanistan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde birçok konuda davaları var. Bu konularda da üniversitemizin kurum olarak ağırlığıyla tavır almasını beklerdik. Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Ve bu anlamda devletin danışmanıdır.” diye konuştu.

AYHAN KARAYUSUF:
“TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ DE DİĞER ÖĞRETMENLERLE AYNI EĞİTİM SEVİYESİNDE OLACAK”


Rodop ili SİRİZA Milletvekili Ayhan Karayusuf, azınlık eğitimini ilgilendiren çok önemli bir yasanın mecliste kabul edildiğini söyledi. Karayusuf, “Parlamentodan geçen bu yasayla azınlık okullarında görev yapacak öğretmenler ile diğer devlet okullarında görev yapan öğretmenler aynı eğitim seviyesinde oluyor. Artık okullarımızdaki Türkçe öğretmenleri de dört yıllık normal bir eğitim fakültesinden mezun olacak. Bunun öneminin büyük olduğuna inanıyorum. Selanik’teki Azınlık Eğitimi Bölümü’nü kazanacak gençlerimiz bölümdeki diğer dersleri de alacak, Türkçe öğretmenliğiyle ilgili dersleri de zorunlu olarak alacaklar. Şu ana kadar okullarımızda Türkçe ayağında görev yapan öğretmenler normal üniversite mezunu değildi. Artık bu durum değişiyor. Bunu zaten herkes kabul ediyor.” dedi.

“BU BÖLÜM YENİ DEĞİL, 2011’DEN BERİ FAALİYETTE”

Resmileştirilen Azınlık Eğitimi Bölümü’nün yeni bir bölüm olmadığını ifade eden Milletvekili Ayhan Karayusuf, “Bu bölüm 2011’den bu yana faaliyette. O zaman öğrenci almaya başladı. Hatta Türkiye’den hocalar bile geldi. Ancak eğitim bakanlığı bu bölümü resmileştirmedi. Bölümün tüm çağrıları cevapsız bırakıldı. Dolayısıyla resmi olarak faaliyete geçmedi. Bu bölümü kazanan öğrencilerin buradan mezun olduktan sonra bile görev yapıp yapamayacakları belli değildi. Şimdi bu düzenlemeyle bu imkan tanınmış oldu, resmileşti. Ben bunun kesinlikle sevindirici bir gelişme olduğuna inanıyorum. Azınlığımızın geneli de bu şekilde düşünüyor.” diye konuştu.

“BU GÖREV NEDEN DİDASKALİO’YA VERİLMEDİ DİYE TEPKİ GÖSTERENLER VAR”

Yasaya gösterilen tepkilere de değinen Milletvekili Karayusuf, “Bu bölüm neden Dedeağaç’a verilmedi de, Selanik’e gitti diye tepki gösterenler var. Yani azınlığın istemediği, sıcak bakmadığı Didaskalio’ya bu görevin verilmemesine gösterilen bir tepki var. Biz bunun haksız bir tepki olduğuna inanıyoruz. SİRİZA bu Didaskalio’yu kabul etmedi. Zaten milletvekili arkadaşlarla bu konuda açıklama yaptık. Kaldı ki Trakya Dimokritos üniversitesinin bir teklifi de yok, çalışması da yok. Bu tepkileri belli çıkarlara hizmet eden tepkiler olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizdeki üniversiteyi desteklemediğimiz tezi de çok yanlış. Bu üniversitedeki bazı bölümlerin kapatılmasına yoğun şekilde karşı çıkıp, tepki göstermiş kişileriz biz.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: GÜNDEM
Ekleyen: OA
Sayı: 1018
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
[email protected]