Hüseyin Zeybek meclis konuşmasında azınlık eğitimini ilgilendiren konuları dile getirdi
02-08-2017
İskeçe İli SİRİZA Milletvekili Hüseyin Zeybek 1 Ağustos Salı günü mecliste yüksek öğretimi ilgilendiren yasa tasarısı görüşmelerinde söz alıp azınlık eğitimini ilgilendiren sorunları dile getirdi.

Zeybek, Dedeağaç’taki didaskalio’nun iptal edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti, ayrıca azınlık okullarındaki Yunanca ders kitaplarının değiştirilmesini ve Frangudaki programının kitapları yerine devlet okullarında okutulan kitapların getirilmesini istedi. Zeybek, Türkçe öğretmenleri için de seminerlerin düzenlenmesini talep etti.

Milletvekili Zeybek konuşmasında şunları kaydetti:

Tartıştığımız yasa ,üniversitelerin işleyişini,yapılandırılmasını,araştırma ve geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu yasayla üniversitelerimizin seviyesini geliştirilmesi, yüksek lisans (master) programlarındaki harçların kaldırılması, üniversite kaynaklarının kullanımını daha açık ve yalın bir hale dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Amacımız üniversiteleri toplumla kaynaştırmak, bilgi ve teknolojileri pratikte uygulayarak toplumun yararlanmasını sağlamaktır. İnanıyorum ki, üniversiteler doğru çalıştıklarında bölgenin kalkınmasına katkıda bulunabilirler Fakat Eyaletimizdeki Dimokritos Üniversitesi bu beklentiye cevap verememiş olup, gündemi yolsuzluklar ile meşgul etmiştir (Rektörü açığa alınmıştır).

2011 yılında, dönemin Eğitim Bakanının adı ile anılan Diamantopulu yasası ilk başta reformist olarak algılansa da devlet üniversitelerinin özel üniversitelere dönüşümüne fırsat vermekteydi ve bundan dolayı bu girişim başarılı olamadı.”

AZINLIK EĞİTİMİ

Meclisteki konuşmasında azınlık eğitimine de değinen Hüseyin Zeybek, “Hükümetin Azınlık Eğitimi ile ilgili attığı adımlardan ve Azınlık Eğitimi ile ilgili önerilerimden bahsetmek istiyorum. Azınlığın talebi üzerine Aristotelyo Üniversitesi’nde Azınlık Eğitimi Bölümü’nün faaliyete geçirilmesi ve Dimokritos Üniversitesi’ndeki Eğitimcilerin Eğitimi (Didaskaliyonun) iptal edilmesi önemli bir adımdır. Dini Bayramlarda devlet okullarında eğitim gören çocuklarımız için Bayramların birinci ve ikinci günü tatil sayılması artık yasa ile belirtilmektedir.

Önemli gördüğüm başka bir konu da Azınlık okullarında kullanılan Yunanca müfredatı kitaplarıdır. Azınlık okullarında yaklaşık yirmi yıldır uygulanan ‘Frangudaki kitapları’ misyonunu tamamlamıştır. Bu kitaplar devlet okullarında kullanılan Yunanca müfredatı kitapları ile değiştirilmelidir. Bu önerimiz de hemen pilot olarak bazı okullarımızda uygulanabilir. Türkçe müfredatını kapsıyan yeni kitaplar için Türkçe öğretmenlerine yeni kitaplar hakkında ve modern, çağdaş eğitim metodlarını kapsıyan seminerler düzenlenmelidir. Bu uygulamalarla Azınlık okullarından mezun olan çocuklarımız her iki eğitim dilini de (Türkçe ve Yunanca) çok iyi düzeyde konuşabilecekleri kanaatindeyim.

Sözlerime son verirken hükümet ile muhalefetin arasındaki en büyük farka değinmek istiyorum. Bizler demokratik, fırsat eşitliği sağlayan, yüksek düzeyde eğitim veren devlet üniversitelerinden yanayız. Sizler ise özel sermayenin hakim olduğu üniversiteleri savunmaktasınız.” dedi.

Milletvekili Hüseyin Zeybek’in meclisteki konuşmasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:


Kaynak: GÜNDEM
Ekleyen: OA
Sayı: 1018
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
[email protected]