Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim sorunları Viyana’da görüşüldü
10-10-2018
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 8-9 Ekim tarihlerinde Viyana’daki merkezinde düzenlediği “İnsan Hakları ve Eğitim: AGİT Bölgesinde Eğitim Vasıtasıyla İnsan Haklarını, Barışçıl Birlikteliği ve Güvenliği Tanıtmak” konulu Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı’na, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’ni temsilen Onur Mustafa Ahmet katıldı.
Fotoğraflar

Toplantıda Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim alanındaki güncel sorunları dile getirildi ve çözüm önerileri sunuldu.

8 Ekim Pazartesi günü toplantının açılışından önce bir yan etkinlik düzenlendi. “Milenyumlar ve Eğitimin Dijital Devri ve Yeniden Farkındalık Kavramsallaştırması” konulu yan etkinlikte dijital devrin eğitime etkisi ve geleceği ile özellikle insan ticareti üzerine farkındalık konuları tartışıldı.

Yan etkinliğin ardından gerçekleştirilen resmi açılışta İtalyan Elçi Luca Fratini, Demoktratik Kuruluşlar ve İnsan Hakları AGİT Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Katarzyna Gardapkhadze ve Fin İnsan Hakları Birliği Genel Sekreteri Dr. Kaari Mattila’nın yaptıkları selamlama konuşmalarından sonra birinci oturuma geçildi. “AGİT Bölgesinde İnsan Hakları Eğitimi Akımı için Politika Geliştirme” konulu oturumda insan haklarının eğitim olarak okullarda verilmesi ve toplumlara aktarılması gibi konular konuşuldu.

Oturumun ardından, İtalya’nın AGİT Başkanlığı’nı yürütmesi vesilesiyle bir resepsiyon verildi.

9 Ekim Salı günü toplantının ikinci oturumunda “İnsan Hakları Eğitiminin İlerletilmesine yönelik Yeni Bilişim Teknolojilerinin Kullanılması” konuşuldu.

Bu konuda, birçok ülke delegasyonu buna yönelik altyapı çalışmalarını anlattılar. Daha sonra gerçekleştirilen yan etkinlikte “Roma ve Sinti Çocukları ve Gençliği için Kaliteli Eğitime Ulaşım” konusu işlendi.

Viyana’da gerçekleşen toplantının üçüncü oturumda “Barış ve Güvenliği Teşvik Etme Aracı olarak Eğitim Hakkının Etkili Kullanılması” konusu masaya yatırıldı. Oturumda birçok sivil toplum örgütü söz alarak eğitim alanında toplumlarının meselelerini dile getirdiler.

Üçüncü oturumda söz alan Onur Mustafa Ahmet, Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim alanındaki sorunlarına atıfta bulundu değindi. Anaokullarına gitmenin 10 sene önce zorunlu hale gelmesiyle, azınlığın sürekli talebinin çift dilli azınlık anaokullarının kurulması yönünde olduğunu vurguladı ve Yunan devletinin, azınlığın ihtiyaçlarını dikkate almadığını, azınlık ile diyalog kurmadan azınlığın eğitimi için kendi başına kararlar aldığını belirtti. Farklı azınlık köylerinde, sadece azınlık çocuklarıyla dolu ve sadece Yunanca eğitim veren 57 devlet anaokulu bulunduğunu vurguladı. Yunan devletinin uygulamasını başlattığı anaokulu pilot çalışmasının verimli gitmediği ve bu alanda azınlığın eğitim ihtiyaçlarını hiç karşılamadığını söyledi. Yunanistan’ın, son 10 yılda toplamda 69 tane azınlık ilkokulunu kapattığını anlatan Onur Mustafa Ahmet, bazı okullarda eksik veya yetersiz öğretmen ve müfredat olmasıyla, ailelerin çocuklarını başka okullara yönlendirmesi, bu sebeple bazı okulların öğrenci sayılarında büyük düşüşler yaşanması ve bunun sonucunda da okulların doluluk derecesinin altına düşmesi bahanesiyle okulların kapatıldığını belirtti. Ortaöğretimde, azınlık ortaokul-liselerinin sayısı ve kapasitelerinin ilkokullardan mezun öğrencileri kaldıramayacak düzeyde olduğunu ve bu sebeple yüzlerce azınlık öğrencisinin sadece Yunanca eğitim veren devlet ortaokul ve liselerine gitmek zorunda kaldıklarını vurguladı. Son olarak Onur Mustafa Ahmet, azınlık ilkokullarına Yunan müfredatı kitaplarının yıllardır yenilenmesine yönelik talebini dile getirdi, geçtiğimiz haftalarda velilerin okullarda boykot eylemi gerçekleştirdiklerini anlattı ve azınlık ile istişare içerisinde kitapların yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Sorunların yanı sıra çözüm önerileri de sunan Onur Mustafa Ahmet’e cevap olarak Yunan delegasyonu, birçok azınlık köyünde devlet anaokulu olduğunu ve anaokulu pilot çalışmasının başarıyla uygulandığını, çok sayıda azınlık ilkokulu bulunduğunu ve kapatılmalarının sebebinin sadece doluluk dereceleri olduğunu, kitapların yenilenmesi konusunda da azınlık milletvekillerinin Eğitim Bakanı’yla görüştüğünü ve bu konuda ilerleme kat edildiğini belirtti.

Üçüncü oturumun ardından AGİT Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı’nın genel değerlendirmesi yapıldı, hazırlanan raporlar okundu ve kapanış gerçekleştirildi.

Kaynak: Gündem
Ekleyen: HE
Sayı: 1058
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
[email protected]