İlhan Ahmet’ten hükümete çiftçi için destek çağrısı
09-11-2018
Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, Trakya’daki tütün üreticileri başta olmak üzere tarım sektöründeki üreticilere gelir desteği sağlayacak politikaların ivedilikle hayata geçirilmesi talebini bir kez daha gündeme getirdi.

“TRAKYA ÇİFTÇİSİ İÇİN GELİR DESTEĞİ, HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanı nezdinde girişimde bulunan Milletvekili İlhan Ahmet hazırladığı soru önergesinde, “Trakya’daki tütün üreticisinin desteklenmesi”, “tarım sektöründe istihdamın desteklenmesi”, “dağlık ve dezavantajlı bölgelerde gelir dağılımının yeniden düzenlenerek küçük ölçekli üreticilerin korunması”, “küçük ve orta ölçekli tarım arazilerinde dönüm başına verilecek gelir desteğine artış yapılması” yönünde düzenlemelere gidilmesini talep etti.

“HÜKÜMET BÖLGEMİZ VE ÇİFTÇİMİZ İÇİN İNİSİYATİF KULLANACAK MI?”

Tarım Bakanı’na, “Trakya’da tarım sektörünü destekleyecek politikaları hayata geçirecek misiniz?” diye soran İlhan Ahmet, “AB tarım kanunu uyarınca verilen imkânla inisiyatif kullanarak, Trakya gibi dezavantajlı bölgelerdeki küçük ölçekli tarım arazisi sahibi üreticilere gelir desteği sağlayacak mısınız?” şeklindeki sorunun yanıtını istedi. Milletvekili ilâveten, Trakya’nın dezavantajlı durumu dikkate alındığında, “Trakya’da dönüm başına ödenecek gelir desteğinin, mümkün olan en yüksek miktardan hesaplanması yönünde bir düzenleme yapacak mısınız?” ifadelerini kullandı.

İlhan Ahmet soru önergesinde, “dezavantajlı, dağlık ve yarı dağlık” bölgelerdeki çiftçilere AB Ortak Tarım Politikası kaynaklı gelir desteği imkânına dikkati çekerek, tütün üreticilerinin de destek kapsamına alınabileceğine özellikle işaret etti.

Konuyla ilgili, AB Tarım Komiseri Phil Hogan’ın açıklamalarını hatırlatan İlhan Ahmet, “AB Ortak Tarım Politikası gelir desteklerinin ülkelerdeki dağılımı her üye devletin kendi inisiyatifindedir. Hogan’ın açıkça belirttiği gibi; AB’ nin 1305/2013 sayılı tarım kanunu uyarınca üye ülkelere, doğal ya da özel dezavantajları olan bölgelere destek verebilme imkânı tanınmıştır. Söz konusu imkân kapsamında desteğin aktarılabilmesi için bölgedeki gelir dengesizliği ile fakirlik düzeyinin açıkça ortaya konması ve tarımın küçük ölçekli arazideki bölünmüş yapısının tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu özellik, araziye daha büyük destek aktarılmasına imkân tanımaktadır. Buna göre her üye ülkeye, belirli kriterler çerçevesinde gelir desteği dağılımı yapma imkânı verilmektedir” diye belirtti.

“DÖNÜM BAŞI EN YÜKSEK GELİR DESTEĞİ, TRAKYA’YA VERİLMELİ”

Milletvekili Ahmet ayrıca Trakya gibi fakir bölgelerde, dönüm başına verilecek tarımsal gelir desteğinin diğer bölgelere oranla daha yüksek miktardan hesaplanması gerektiğini vurguladı. İlhan Ahmet, “Yunanistan genelinde dönüm başına 55 Euro olan tarımsal gelir desteği, ülkenin en fakir bölgesi olduğu ilân edilen Trakya’da çok daha yüksek bir miktardan hesaplanmalıdır” dedi.

“TÜTÜNE DESTEK SAĞLANMAZSA SOSYO – EKONOMİK YAPIDA ÇÖZÜLME KAÇINILMAZDIR”

Soru önergesinde tütünün, Trakya’da sosyo-ekonomik yapıdaki önemini de dile getiren İlhan Ahmet, “Trakya’da özellikle Rodop İli’nde tütün, 6800 ailenin geçim kaynağı olan tek üründür. Bölgenin sosyo-ekonomik yapısıyla doğrudan bağlantılı olan tütün üretiminin sürekliliğini sağlayıcı politikalar geliştirilmezse ve tütün üreticisine gelir desteği sağlanmazsa sadece geleneksel bir tarım ürünü yok olmayacak, aynı zamanda toplumsal yapıda üretici bir grup da ortadan kalkacak” diye belirtti.

Rodop Milletvekili, özellikle Trakya’da üretilen “basma” tipi tütünün markalaşmış ihracat ürünü özelliğine dikkat çekerek şöyle dedi: “Bu özel ürüne sağlanacak destek, bölge refahının yanında ülke ekonomisi açısında da anlam taşımaktadır.”

Kaynak: Gündem
Ekleyen:
Sayı: 1058
Haber Arama  

© 2015 Site Sahibi Gündem Gazetesidir.
[email protected]